Γνωρίστε την Ολιστική Ενεργειακή Διατροφή

Τι είναι η Ολιστική Ενεργειακή Διατροφή;

Η ολιστική ενεργειακή διατροφή είναι ένα σύγχρονο θεραπευτικό σύστημα το οποίο έχει ως βάση την Unani-Γιουνάνι (ιατρική των Ελλήνων) και παντρεύει-συνθέτει αριστοτεχνικά ένα πλήθος από σύγχρονες θετικές επιστήμες όπως η επιστήμη της διατροφής, της βιοχημείας, της φυσικής καθώς και των ενεργειακών συστημάτων που διέπουν το σώμα.
Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που θεωρεί το ανθρώπινο σώμα ως ενιαίο σύνολο ύλη/σώμα-συναίσθημα/μεταβολισμός-πνεύμα/ενέργεια και το κάθε άτομο ως μοναδική και ανεξάρτητη οντότητα και έτσι εξετάζει ξεχωριστά όλες τις παραμέτρους και τους παράγοντες που συμμετέχουν και επηρεάζουν το άτομο σε σχέση με την υγεία και την ασθένεια. Έτσι καταφέρνει να επιφέρει ομοιόσταση-ισορροπία στον οργανισμό, και να επαναφέρει το άτομο σε κατάσταση υγείας, μέσω της επανάκτησης σθένους-δύναμης, απαλείφοντας όλα αυτά που προκαλούν ασθένεια.

Ποιές είναι οι αρχές της ιατρική unani;

Η ιατρική unani βασίζεται σε δύο σημαντικές αρχές:

 1. Αρχικά, η θεωρία της φυσικής κατάστασης (doctrine naturals)
  Αποδεικνύει τα πρότυπα του ανθρώπινου σώματος, από τα οποία συμπεραίνεται η κατάσταση της ασθένειας ως απόκλιση απο το φυσιολογικό.
 2. Έπειτα, το δόγμα των αιτιών
  Αναγνωρίζει και εξηγεί τους λόγους της απόκλισης από το φυσιολογικό.
  Η διάγνωση των κύριων συμπτωμάτων της ασθένειας γίνεται για να φανούν σημάδια της υποβόσκουσας ανισορροπίας (έκλυση κατά τον Αβικένα) που άφησε αυτά τα συμπτώματα να έρθουν στην επιφάνεια. Μερικοί θεωρούν τους παρακάτω παράγοντες ως αυταπόδεικτους και υπεραπλουστευτικούς, γι’αυτό και η ανάλυση τους από τον Αβικέννα, τους φαντάζει πρακτικά υπερφυσική.
  Για παράδειγμα ο αέρας δε θεωρείται απλά ως αέρας που κάποιος αναπνέει, αλλά περιλαμβάνει το ρυθμό εισπνοής και εκπνοής, ατμοσφαιρικές επιδράσεις, εποχικές αλλαγές, ανέμους και άλλους παράγοντες που ενδέχεται να επηρρεάσουν αυτά τα στοιχεία (π.χ. είδη δέντρων και βλάστησης, μεταλλεία και αποθήκες τους σε μία τοποθεσία, κοιμητήρια, ακάθαρτο νερό, νεκρά ζώα, λασπώδεις βάλτοι και άλλα παρόμοια).

Γνωρίστε τον Φυσιοπαθητικό
Αντώνη Τογκαρίδη

Το 2014 αποφάσισα να εμπλουτίσω και να πιστοποιήσω τις γνώσεις μου επάνω στις φυσικές επιστήμες και ξεκίνησα τις σπουδές μου στην σχολή φυσικών επιστημών NHS(Natural Health Science, ενεργό μέλος των πανευρωπαϊκών επιστημονικών οργανισμών RE.FOR.MED και U.E.N. και ενεργό μέλος του Ε.Σ.Σ.Ι.Α.Σ.), απο όπου και αποφοίτησα το 2019 σαν Φυσικοπαθητικός. Η φυσιοπαθητική ή φυσικοπαθητική, είναι ένα απο τα τέσσερα ολοκληρωμένα ιατρικά εναλλακτικά συστήματα τα οποία αναγνωρίζονται πλέον επίσημα απο τον Π.Ο.Υ.

Η θεωρία Naturas εξηγεί τις αιτιολογίες υγείας και νόσου.

Ο Ιbn Sina πίστευε πως εάν δεν προσδιοριστούν οι αιτίες υγείας-νόσου, το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να επαναφερθεί σε κατάσταση υγείας. O Αβικέννας όρισε την ιατρική tibb ως εξής: 
Η ιατρική είναι η επιστήμη μέσω της οποίας μαθαίνουμε τις ποικίλες καταστάσεις του σώματος, υγεία, έλλειψη υγείας, τα μέσα με τα οποία πιθανά απειλείται η υγεία, και πώς αποκαθίσταται.
Εν ολίγοις, είναι η τέχνη σχετικά με την υγεία  και αποκατάστασής της όταν αυτή έχει απειληθεί. το σύστημα Τίμπ χωρίζεται σε δύο μέρη. θεωρία και πρακτική εφαρμογή.

Οι έξι παράγοντες της υγείας.

Οι έξι παράγοντες της υγείας είναι μια ακόμη αρχή που καθοδηγεί τους θεραπευτές της Unani, καθώς βοηθούν στον προσδιορισμό της κατάστασης του ατόμου.
Oι πρωταρχικοί έξι παράγοντες εξετάζονται σε συσχέτιση με την υγεία και την ασθένεια. Για να είναι ένα άτομο υγιές θα πρέπει αυτοί οι έξι παράγοντες να είναι εναρμονισμένοι σε ποσότητα, ποιότητα, χρόνο και αλληλουχία.
Εάν υπάρξει διαταραχή αυτών όμως, τότε εμφανίζεται και συντηρείται η κατάσταση της νόσου. Ασθένειες (εξαίρεση: εκ γενετής ελαττώματα) προκαλούνται όταν αυτοί οι παράγοντες επιφέρουν μεταβολές στους χυμούς.

Οι έξι παράγοντες της υγείας είναι οι εξής:

 1. Ο αέρας του περιβάλλοντος
 2. Τροφές και πόσιμα υγρά
 3. Κίνηση και ανάπαυση
 4. Ύπνος και αγρύπνια
 5. Κατανάλωση και αποβολή τροφής
 6. Συναισθήματα

Κλείστε μια Συνεδρία

Share: