Γνωρίστε την Φυσικοπαθητική

Τι είναι η φυσικοπαθητική;

Η Φυσικοπαθητική, μπορεί να περιγράφει ως η γενική πρακτική της φυσικής υγείας και θεραπείας. Συνδυάζει την αιώνια γνώση των φυσικών θεραπειών, με τις τρέχουσες προόδους στην κατανόηση της υγείας και των ανθρώπινων συστημάτων.
Προκύπτει από παραδοσιακές πρακτικές και γνώσεις της δύσης, και συγκεντρώνει όλες τις φυσικές μεθόδους υγιεινής της ζωής χρήσιμες για τη διατήρηση, ανάκτηση ή ανάπτυξη ευεξίας, ζωτικότητας και ποιότητας ζωής και συνεπώς την υγεία του ατόμου.
Αυτή η συνολική ευημερία (ολισμός) συλλαμβάνεται στο σωματικό, βιολογικό, ενεργητικό, ψυχολογικό, κοινωνικο-πολιτιστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Η σχέση βοήθειας (διαβουλεύσεις, διαδικασίες, συμβουλές και υπηρεσίες) στους φυσιοπαθητικούς επαγγελματίες είναι λοιπόν αυτή των εκπαιδευτικών – συμβούλων υγείας ή παγκόσμιας ευημερίας.

Ποιες είναι οι αρχές της φυσικοπαθητικής?

 • «Πρώτον, μην κάνεις κακό». Το «ωφελείν το μή βλάπτειν», απαιτεί από τους φυσικοπαθητικούς επαγγελματίες να θέτουν την ασφάλεια των ασθενών πρώτα).
 • Ενεργείστε σε συνεργασία με τη θεραπευτική δύναμη της φύσης.
 • Αναζητήστε, εντοπίστε και θεραπεύστε τη βασική αιτία της ασθένειας.
 • Θεραπεύστε ολόκληρο το άτομο χρησιμοποιώντας εξατομικευμένη θεραπεία.
 • Διδάσκετε τις αρχές της υγιεινής ζωής και της προληπτικής φροντίδας υγείας.
 

Ενώ η έμφαση που δίνεται σε αυτές τις αρχές μπορεί να ποικίλλει εντός της φυσικοπαθητικής, η κάθε μία έκδοση γενικά συλλαμβάνει την ίδια υποκείμενη φιλοσοφία και στόχους.

Γνωρίστε τον Φυσικοπαθητικό
Αντώνη Τογκαρίδη

Το 2014 αποφάσισα να εμπλουτίσω και να πιστοποιήσω τις γνώσεις μου επάνω στις φυσικές επιστήμες και ξεκίνησα τις σπουδές μου στην σχολή φυσικών επιστημών NHS(Natural Health Science, ενεργό μέλος των πανευρωπαϊκών επιστημονικών οργανισμών RE.FOR.MED και U.E.N. και ενεργό μέλος του Ε.Σ.Σ.Ι.Α.Σ.), απο όπου και αποφοίτησα το 2019 σαν Φυσικοπαθητικός. Η φυσιοπαθητική ή φυσικοπαθητική, είναι ένα απο τα τέσσερα ολοκληρωμένα ιατρικά εναλλακτικά συστήματα τα οποία αναγνωρίζονται πλέον επίσημα απο τον Π.Ο.Υ.

Ποια είναι η προσέγγιση της φυσικοπαθητικής?

Οι προσεγγίσεις της φυσικοπαθητικής περιλαμβάνουν:

 • Την πρόληψη της νόσου.
 • Την ενθάρρυνση στις εγγενείς θεραπευτικές ικανότητες του σώματος.
 • Τη φυσική θεραπεία ολόκληρου του ατόμου.
 • Την προσωπική ευθύνη για την υγεία κάποιου και
 • Την εκπαίδευση των ασθενών στην προαγωγή της υγείας και του τρόπου ζωής.

Ποιούς αφορά η φυσικοπαθητική?

 • Όποιον επιθυμεί να μελετήσει πώς να βελτιστοποιήσει τον τρόπο ζωής του στο ενεργό πλαίσιο πρόληψης.
 • Υγιείς ανθρώπους που ανυπομονούν να παραμείνουν στην καλύτερη δυνατή ευημερία τους και με περιέργεια να γνωριστούν καλύτερα με αυτή και να διαχειριστούν καλύτερα τον τρόπο ζωής τους.
 • Υγιείς ανθρώπους που θέλουν να βελτιστοποιήσουν το κεφάλαιό τους, να αναπτύξουν τις δικές τους δυνατότητες και πόρους.
 • Άτομα που επιθυμούν να υποστηρίξουν θετικά τη διαδικασία ανάρρωσής τους.
 • Άτομα με μικρές λειτουργικές/χρόνιες διαταραχές (εάν η διάγνωση έχει γίνει εκ των προτέρων από τον γιατρό) και δεν επιθυμούν αλλοπαθητική – θεσμική ιατρική υποστήριξη.
 • Άτομα με μικρές οξείες διαταραχές (έχει τεθεί διάγνωση εκ των προτέρων από τον γιατρό) που δεν επιθυμούν αλλοπαθητική – θεσμική ιατρική  υποστήριξη.
 • Άτομα με βλάβες ή εκφυλιστικές διαταραχές, που φυσικά Ακολούθησαν τη θεσμική ιατρική (αλλοπαθητική), αλλά επιθυμούν συμπληρωματικά πληροφορίες, συμβουλές και υποστήριξη για να ξεπεράσουν αυτή την κρίση ζωής.

Που ανήκουν επαγγελματικά οι φυσικοπαθητικοί?

Η φυσικοπαθητική ανήκει στον τομέα της υγείας και στα ολοκληρωμένα εναλλακτικά ολιστικά ιατρικά συστήματα, μαζί με την Ομοιοπαθητική, την Αγιουρβέδα και την Κινέζικη ιατρική, τα οποία είναι και παγκοσμίως αναγνωρισμένα απο τον Π.Ο.Υ.
Η φυσικοπαθητική σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. είναι <<Ένα επάγγελμα της υγειονομικής περίθαλψης, με έμφαση στην πρόληψη, τη θεραπεία και την προαγωγή της βέλτιστης υγείας μέσω της χρήσης θεραπευτικών μεθόδων και Τρόπων που ενθαρρύνουν τη διαδικασία αυτοθεραπείας – το vis medicatrix naturae (20)

Ποιες οι επαγγελματικές δραστηριότητες του φυσικοπαθητικού?

Οι δραστηριότητές του χωρίζονται σε δύο τύπους λειτουργιών:

 • Αυτή του παιδαγωγού υγείας: ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και λαϊκή παιδαγωγική στο μέγιστο των τομέων ευημερίας (ατομικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, συνεταιρικά, πολιτιστικά, ακαδημαϊκά, πανεπιστημιακά, μέσα ενημέρωσης, οικολογικά).
 • Αυτή της παροχής συμβουλών: μέσω των εξατομικευμένων πράξεων και υπηρεσιών του, για την ανάρρωση και τη γενική ευημερία του ατόμου (βελτίωση περιβαλλοντικών παραγόντων, διαχείριση του στρες και συνήθειες και συμπεριφορές του τρόπου ζωής που αφορούν τη βελτιστοποίηση των ζωτικών πόρων, φυσικές ασυλίες, αναγέννηση, αυτορρύθμιση, αυθόρμητη λειτουργική αποκατάσταση …).

Ποιες είναι οι ικανότητες και υπηρεσίες του φυσικοπαθητκού?

 • Να παρέχει μια βασική περιγραφή των αρχών και της πρακτικής των διαφόρων κλάδων της παραδοσιακής, συμπληρωματικής και εναλλακτικής ιατρικής.
 • Να αξιολογεί την υγεία των πελατών του κάθε ηλικίας με δεξιότητα και ακρίβεια και να κοινοποιεί αυτές τις πληροφορίες αποτελεσματικά στους πελάτες του.
 • Να συνταγογραφεί κατάλληλες θεραπείες που περιλαμβάνουν φυσικοπαθητικούς τρόπους που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις φυσικοπαθητικές αρχές.
 • Να συστήνει παραδοσιακά φάρμακα για τη θεραπεία και την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.
 • Να Παρασκευάζει παραδοσιακά φάρμακα σύμφωνα με τις φαρμακευτικές απαιτήσεις και τις καλές πρακτικές σύνθεσης και διανομής.
 • Να παρακολουθεί, αξιολογεί και προσαρμόζει, όταν χρειάζεται, τη φυσικοπαθητική φροντίδα σε κάθε πελάτη.
 • Να φροντίζει για την εκπαίδευση τόσο των πελατών όσο και του κοινού σχετικά με την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη ασθενειών.
 • Να παραπέμπει τους πελάτες του σε άλλους επαγγελματίες υγείας όταν είναι απαραίτητο και κατάλληλο.

Πότε παραπέμπει ο Φυσικοπαθητικός τον ασθενή σε άλλον επαγγελματία υγείας?

 • ‘Οταν εμφανίζεται ή υπάρχει υποψία απειλητικής για τη ζωή κατάσταση.
 • Όταν η διάγνωση, η αξιολόγηση ή η θεραπεία μιας συγκεκριμένης πάθησης δεν είναι εντός του εύρους της φυσικοπαθητικής.
 • Όταν απαιτείται η διάγνωση, η αξιολόγηση ή η θεραπεία μιας συγκεκριμένης πάθησης, με τεχνογνωσία ή τεχνολογία που δεν είναι άμεσα διαθέσιμη στον φυσικοπαθητικό επαγγελματία.
 • Όταν η διάγνωση δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με την εκπαίδευση και την τεχνολογία που είναι διαθέσιμα στον φυσικοπαθητικό επαγγελματία.
 • Όταν η ανταπόκριση στη θεραπεία δεν είναι επαρκής ή ανεξήγητα μη ικανοποιητική, ή η κατάσταση του ασθενούς επιδεινώνεται.
 • Όταν Επιθυμείται μια δεύτερη γνώμη.

Ποιές είναι οι γνώσεις και επιστήμες που κατέχει ένας φυσιοπαθητικος?

Στις γνώσεις του φυσικοπαθητικού περιλαμβάνονται:

 1. Βασικές επιστήμες
 2. Κλινικές επιστήμες
 3. Φυσικοπαθητικές επιστήμες, τρόποι και αρχές
 4. Κλινική εκπαίδευση και εφαρμογή.

1.Οι βασικές επιστήμες περιλαμβάνουν:

 • Ανατομία-φυσιολογία
 • Νοσολογία-παθολογία

2.Οι κλινικές επιστήμες περιλαμβάνουν:

 • Λήψη ιστορικού ασθενούς
 • Κλινική αξιολόγηση
 • Σωματική εξέταση
 • Γνώση πρώτων βοηθειών και επείγουσας ιατρικής
 • Γνώση υγιεινής και δημοσίου υγείας

3.Οι φυσικοπαθητικές επιστήμες, οι μέθοδοι και οι αρχές περιλαμβάνουν: 

Βασικές γνώσεις

 • Φυσικοπαθητική ιστορία κ πρακτική
 • Θρέψη κ μεταβολισμός
 • Διατροφή, νηστεία – δίαιτα
 • Τοξικότητα και αποτοξίνωση
 • Βοτανολογία
 • Άλατα ιστών
 • Αρχές φυσικής θεραπείας
 • Υδροθεραπεία
 • Φυσιολογία και διαχείρηση στρές
 • Συμβουλευτική τρόπου ζωής

Προαιρετικά μαθήματα

 • Ανθοθεραπεία bach-bush
 • Ιριδολογία
 • Αρωματοθεραπεία
 • Φώς και ηλεκτροθεραπεία
 • Θεραπείες μαλακών ιστών
 • Βελονισμός-ηλεκτροβελονισμός
 • Ρεφλεξολογία
 • Χειροπρακτική
 • Μασάζ-ανάτριψη
 • Ομοιοπαθητική
 

4.Η κλινική εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει

 • Προληπτική εκπαίδευση
 • Εποπτευόμενη κλινική εκπαίδευση. 

Κλείστε μια Συνεδρία

Share: