Art of Naturopathy

Ταξινόμηση Στις Εναλλακτικές Θεραπείες

Μία προσπάθεια για σύντομη ταξινόμηση των βασικών και γνωστών εναλλακτικών θεραπειών, τεχνικών και πρακτικών συμπληρωματικής ιατρικής παρουσιάζεται στο παρακάτω άρθρο.
Ταξινόμηση Στις Εναλλακτικές Θεραπείες

Εναλλακτικές Θεραπείες

 Σε προηγούμενα άρθρα με θέμα τις εναλλακτικές θεραπείες καθώς και στην παρουσίαση της φυσικοπαθητικής είδαμε τα τέσσερα ολοκληρωμένα εναλλακτικά ολιστικά ιατρικά συστήματα που είναι αναγνωρισμένα επίσημα παγκοσμίως σε πολλές χώρες αλλά και από τον Π.Ο.Υ. πλέον τα οποία είναι:

 • η κινέζικη ιατρική
 • η αγιουρβεδική ιατρική
 • η φυσιοπαθητική και
 • η ομοιοπαθητική

 

Στις εναλλακτικές θεραπείες ανήκουν πλείστες τεχνικές συμπληρωματικές και βοηθητικές που απαρτίζουν τα βασικά εναλλακτικά ολιστικά ιατρικά συστήματα, αλλά και τεχνικές που από μόνες τους είναι ολοκληρωμένα θεραπευτικά συστήματα. Είναι αδύνατον να τις παρουσιάσουμε αναλυτικά την κάθε μία ξεχωριστά καθώς θα χρειαζόμασταν ένα ολόκληρο βιβλίο για ένα τέτοιο εγχείρημα. Για αυτό το λόγο θα δώσουμε ονομαστικά αυτές τις τεχνικές και θα τις χωρίσουμε σε ομάδες, με σκοπό να τις ταξινομήσουμε ανάλογα με τη δράση τους επάνω στο σώμα μας και την ψυχή μας, ή αλλιώς την ύλη και την ενέργεια του ανθρώπινου οργανισμού.

 

Οι Εναλλακτικές Θεραπείες ως Επιστήμες

  Αναγνωρισμένες ή μή, οι εναλλακτικές θεραπείες ανήκουν στις επιστήμες αλλά με την ευρύτερη έννοια της επιστήμης ως λέξης. Η λέξη ” science” είναι από τα παλαιά γαλλικά, και συνέχεια από το λατινικό scientia που ήταν μια από διάφορες λέξεις για τη λέξη “γνώση” σε εκείνη την γλώσσα. Η έννοια της επιστήμης δωσμένη από τον Αριστοτέλη ο οποίος την είχε ορίσει ως << τύπο αξιόπιστης γνώσης που ενισχύεται λογικά, και μπορεί να δημιουργήσει επικοινωνία και να διδαχθεί >>, βάζει έναν παράγοντα μέσα << την λογική >>, ο οποίος όμως παράγοντας καθορίζεται από την εκάστοτε λογική της εποχής. Στη σύγχρονη εποχή, ο όρος είναι πιο περιορισμένος και δηλώνει << το σύστημα απόκτησης γνώσης με βάση την επιστημονική μεθοδολογία που βασίζεται στην επιστημονική έρευνα, καθώς και στην οργάνωση και ταξινόμηση της αποκτώμενης με αυτόν τον τρόπο γνώσης >>. Έτσι όπως αναφέρεται στην παραπάνω διατύπωση εκτός από περιορισμένη, Είναι και ελλιπής καθώς βασίζεται στην απόδειξη και την λογική δύο λέξεις που συνθλίβονται υπό το βάρος της κβαντικής φυσικής, η οποία δεν ακολουθεί ούτε τη λογική μας αλλά ούτε και αποδείξεις με την έννοια που γνωρίζουμε. Κρατάμε λοιπόν την έννοια της λέξης επιστήμη με την ευρύτερη οπτική της ώς << γνώση η οποία έχει μεθοδολογία, ερευνάται, είναι οργανωμένη, ταξινομείται, δημιουργεί επικοινωνία και διδάσκεται >>. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά της αξιόπιστης γνώσης, ακόμα και αν δεν μπορεί να εξηγηθεί λογικά και με αποδείξεις, αφού δρα στο υλικό πεδίο και επιφέρει απτά αποτελέσματα. 

Ομάδες στις Εναλλακτικές Θεραπείες

 Εκτός από τα τέσσερα κύρια εναλλακτικά ολιστικά ιατρικά συστήματα θεραπείας, όλα τα υπόλοιπα που θα δούμε παρακάτω ανήκουν στις εναλλακτικές θεραπείες και τις συμπληρωματικές τεχνικές υγείας και ταξινομούνται σε ομάδες ως εξής:

 

1. Ιατρική σώματος και πνεύματος:

 • Ύπνωση
 • Theta healing
 • Θεραπευτικός οραματισμός
 • Διαλογισμός
 • Γιόγκα
 • Βιοανάδραση (biofeedback)
 • Βιοσυντονισμός
 • Tai Chi
 • Chi gong
 • Art therapy
 • Ψυχοθεραπεία
 • Ψυχόδραμα
 • Χοροθεραπεία
 • Faithhealing
 • Θεραπεία gestalt
 • Τεχνική alexander
 • Τεχνικές ενόρασης

 

2. Πρακτικές με βιολογική βάση:

 • Βοτανοθεραπεία
 • Αρωματοθεραπεία
 • Προβιοτική
 • Διαιτολογία

 

3. Χειροπρακτικές κ πρακτικές βασισμένες στο σώμα:

 • Χειροπρακτική
 • Οστεοπαθητική
 • Θεραπευτικό μασάζ
 • Ρεφλεξολογία-ανακλασιολογία
  κινησιολογία
 • Siatsu
 • Tui na
 • Bowen technic
 • Δομική ενοποίηση
 • Rolfing
 • Μέθοδος Trager
 • Bodywork
 • Μέθοδος Feldenkreis

 

4. Ενεργειακές θεραπείες

 • Reiki
 • Chi gong
 • Θεραπευτική προσευχή
 • Ηχοθεραπεία/Μουσικοθεραπεία
 • Χρωματοθεραπεία
 • Johrei
 • Θεραπευτικό άγγιγμα/laying on hands
 • Μαγνητική θεραπεία
 • Vortex healing
 • Ανθοϊάματα
 • Βελονισμός
 • Πιεζοβελονισμός
 • Προγενετική θεραπεία/μεταμορφική τεχνική
 • Αναγέννηση(reberthing)
 • Βιοενέργεια/ραδιονική
 • Polarity healing

 

5. Πρακτικές βασισμένες στην φύση

 • Υδροθεραπεία
 • Φωτοθεραπεία
 • Θερμά λουτρά
 • ΟζονοθεραπείαΘάλαμος υπερβαρικού οξυγόνου

*Σημαντική Υπενθύμιση

Όλα τα άρθρα και οι πληροφορίες της ιστοσελίδας είναι στα πλαίσια της ενημέρωσης και αφορούν τις εναλλακτικές και συμπληρωματικές θεραπείες, τον εναλλακτικό τρόπο ζωής και την πρόληψη για υγεία. Δεν αντικαθιστούν ιατρικές οδηγίες ή φαρμακευτικές αγωγές και ούτε προτείνονται για εφαρμογή χωρίς γνώση. Αν έχετε προβλήματα υγείας και ακολουθείτε ιατρικές οδηγίες και φαρμακευτικές αγωγές, τότε για οποιαδήποτε παρέμβαση σε αυτές πρέπει να την εγκρίνει ο θεράπον ιατρός σας. Μην ακολουθείτε ό,τι διαβάζετε και μην πειραματίζεστε με την υγεία σας, αν δεν κάνετε πρώτα την έρευνά σας ή χωρίς τη συμβουλή κάποιου ειδικού, καθώς μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για την ατομική σας ακεραιότητα.

Share:

Κατηγορίες

Περισσότερα Άρθρα

Εγγραφείτε στο
Newsletter

Share: